Menu Sklep

Dział pobierz

Facebook

OFERTA

Montaż i serwis systemów klimatyzacji

MONTAŻ I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT – KLIMATYZACJA DO MIESZKAŃ I BIUR

Klimatyzacja w mieszkaniu i biurze

Odpowiednio dobrana klimatyzacja w mieszkaniu przeznaczona jest dla osób źle znoszących wysokie letnie temperatury. Przed instalacją urządzenia w domu, należy rozważyć kilka aspektów. Przede wszystkim należy określić budżet jakim będziemy dysponować. Wybierając model do danego wnętrza, musimy uwzględnić:

 • kubaturę pomieszczania,
 • liczbę, wielkość i usytuowanie okien,
 • liczbę drzwi,
 • średnią liczbę osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Najtańszym rozwiązaniem jest kupno klimatyzatora kompaktowego. Urządzenia tego typu często, poza funkcją chłodzenia, mają możliwość ogrzewania oraz osuszania powietrza. Mamy do wyboru kompakty stacjonarne oraz mobilne.

Wprowadzenie:

W branży klimatyzacyjnej jednym z powszechnie stosowanych typów systemów są klimatyzatory typu split. Są to układy składające się z dwóch odrębnych części – jednostki zewnętrznej zwanej skraplaczem i jednostki wewnętrznej zwanej parownikiem, połączonych ze sobą miedzianą instalacją rurową, tworzących zamknięty układ chłodniczy. Należy pamietać, iż podczas pracy jako pompa ciepła, wyżej wymieniony układ zmieni swoją funkcjonalność, czyli część zewnętrzna staje się parownikiem, a wewnętrzna skraplaczem.

Obecnie większość producentów posiada w swojej ofercie klimatyzatory typu split, które mogą pracować w trybie chłodzenia, ogrzewania, filtracji pomieszczeń, dostępny jest również tryb osuszania powietrza. Proces ogrzewania realizowany jest przez pompę ciepła (poprzez odwrócenie obiegu chłodniczego). Aby umożliwić poprawną pracę splitów konieczny jest prawidłowy dobór mocy i rodzaju jednostki wewnętrznej, staranny i prawidłowy montaż oraz właściwa konserwacja. Montaż klimatyzatorów powinien być wykonywany przez wyszkolony personel posiadający: Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV – dla wentylacji i chłodnictwa. Aby poprawnie zamontować i w razie konieczności naprawiać układy typu split niezbędna jest znajomość ich budowy oraz zasad działania.

Zasady montażu klimatyzatorów typu split:

Po zakupie odpowiednio dobranego klimatyzatora można przystąpić do jego montażu.
W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie miejsca montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Przy wyborze lokalizacji jednostki wewnętrznej należy pamiętać o zapewnieniu równomiernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu oraz zapewnieniu komfortu użytkowania klimatyzatora. Nie należy doprowadzać do nadmiernych przeciągów w strefie stałego przebywania ludzi. Unikniemy dzięki temu zbędnych problemów zdrowotnych, gdyż nie jest wskazane kierowanie powietrza nawiewanego bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Zależy nam na zapewnieniu komfortowej temperatury w pomieszczeniu, a nie na „schłodzeniu” osób w nim przebywających. W trakcie wyboru miejsca montażu należy pamietać aby miejsce umożliwiało swobodny dostęp serwisowy.

Lokalizacja jednostki zewnętrznej jest uzależniona od różnych czynników. W miarę możliwości warto przewidzieć jej montaż tak, aby odległość od jednostki wewnętrznej była możliwie jak najkrótsza. Jednostkę zewnętrzną montujemy na konstrukcji wsporczej typu L przytwierdzonej do ściany zewnętrznej budynku lub możemy ją posadowić na konstrukcji nośnej na dachu obiektu lub na wylewce betonowej na gruncie. W przypadku klimatyzatorów z pompą ciepła bezwzględnie należy montować jednostkę zewnętrzną około 30-50 cm nad gruntem tak aby umożliwić odpływ i gromadzenie kondensatu powstałego w trakcie odszraniania agregatu zewnętrznego. Ponadto jednostki zewnętrzne powinny być montowane w miejscach dobrze wentylowanych. W miarę możliwości należy zapewnić łatwy dostęp dla celów serwisowych. Bardzo istotną kwestią jest też wybór lokalizacji, w której hałas emitowany głównie przez wentylatory nie będzie przeszkadzał użytkownikowi i sąsiadom. Nie zaleca się montować agregatu w pobliżu okien i wejść do budynków.

Mając właściwie ustalone i zaakceptowane przez inwestora miejsce montażu dla jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, przystępujemy do montażu w pierwszej kolejności jednostki wewnętrznej.
Montujemy stelaż, na którym zostanie powieszona jednostka wewnętrzna naścienna.Wyznaczamy na ścianie środek jego położenia, poziomujemy i przytwierdzamy do ściany.
W następnej kolejności w ścianie wykonujemy otwór o średnicy 65mm (tak aby zakryty został on przez jednostkę wewnętrzną), przez który poprowadzona zostanie instalacja freonowa, elektryczna i odprowadzenia skroplin. Otwór wykonujemy z lekkim spadkiem na zewnątrz.
W otworze dobrze jest zamontować tuleję ochronną, a od strony ściany zewnętrznej rozetę, która osłoni otwór i zwiększy estetykę wykonanej instalacji.
Odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej jeśli tylko to możliwe należy wykonywać w sposób grawitacyjny, prowadząc rurę ze spadkiem ok 2%. Rozwiązanie z pompką skroplin należy traktować jako ostateczność. Pompka jest częścią mechaniczną, która zwiększa ryzyko awarii systemu klimatyzacyjnego. Po zamontowaniu instalacji odpływu skroplin należy sprawdzić jej drożność wlewając około 2 litry wody do tacy ociekowej. Jeśli klimatyzator pracuje w układzie całorocznym ( np. serwerownia) w rurze odpływowej należy zamontować kabel grzejny.

Przed powieszeniem jednostki wewnętrznej na stelażu zamontowanym na ścianie, podłączamy do niej instalację chłodniczą. Łączenie wykonujemy jako kielichowe skręcane, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie kielicha, tak aby zapewnić trwałość i szczelność instalacji chłodniczej.
Na zewnętrznej powierzchni kielicha (między stożkiem kielicha i stożkiem nakrętki) stosujemy pastę zapewniającą poślizg i zapobiegającą skręceniu kielicha w trakcie dokręcania śrubunków.

Koniecznie należy zaizolować śrubunki na rurociągu gazowym i cieczowym przy jednostce wewnętrznej.Zapobiegnie to wykraplaniu się wilgoci na zewnętrznej powierzchni rur i powstawaniu zacieków na ścianie pod jednostką wewnętrzną.
Montaż jednostki zewnętrznej możemy wykonać na przykład na konstrukcji wsporczej typu L. Należy pamiętać o wypoziomowaniu konstrukcji i montażu jednostki zewnętrznej na gumowych podkładkach antywibracyjnych. Aby uchronić instalację chłodniczą przed uszkodzeniem przez osoby trzecie rurociągi można poprowadzić na przykład w stalowej rurze osłonowej. Jednostkę należy zamontować w bezpiecznej odległości od ściany, tak aby zapewnić swobodny przepływ powietrza przez skraplacz oraz aby możliwa była jego późniejsza konserwacja i oczyszczanie.

Mając zamontowaną jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną przystępujemy do podłączenia instalacji chłodniczej do jednostki zewnętrznej. W trakcie przeprowadzania instalacji przez przegrody budowlane koniecznie należy zaślepić rurociągi chłodnicze, tak aby żadne zanieczyszczenia nie dostały się do wnętrza rurociągów. Prowadząc instalację chłodniczą należy pamiętać o syfonowaniu instalacji w celu wykonania pułapek olejowych, umożliwiających powrót oleju do karteru sprężarki. O syfonowaniu należy pamiętać jeśli różnica poziomów między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną przekracza 5mb. Należy przestrzegać dopuszczalnych różnic poziomów oraz długości instalacji podanych przez producenta.

Próba szczelności:

Po montażu rurociągów należy wykonać nadciśnieniową próbę szczelności instalacji chłodniczej przy wykorzystaniu azotu technicznego.
W przypadku układów klimatyzacyjnych pracujących na czynniku chłodniczym R410A, w trybie grzania ciśnienie skraplania może osiągnąć wartość nawet około 35-37 bar. Dlatego wartość ciśnienia na jakie należy sprawdzić szczelność instalacji wynosi 41 bar. Nadciśnieniowa próba szczelności daje większą gwarancję szczelności układu aniżeli próba podciśnieniowa wykonywana pompą próżniową. Jest to szczególnie istotne dla początkujących instalatorów, którzy nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wprawy w wykonywaniu połączeń kielichowych. Jakiekolwiek nieszczelności zostaną ujawnione w trakcie wykonywania próby nadciśnieniowej, dzięki temu nie dopuścimy do emisji czynnika chłodniczego do atmosfery. Szczelność sprawdzamy roztworem mydlanki z wodą (np. płyn „ Ludwik” + woda), spryskując nim miejsca połączeń skręcanych (lutowanych). Do dyspozycji są również specjalne detektory elektroniczne pozwalające sprawdzać szczelność szczególnie w miejscach trudno dostępnych (np. szachty instalacyjne).

Wykonywanie próżni w układzie klimatyzacyjnym:

Po pomyślnym wyniku próby szczelności można przystąpić do wykonania próżni w układzie chłodniczym. Do tego celu służy pompa próżniowa, która usuwa powietrze i obniża ciśnienie w układzie chłodniczym. Przy obniżonym ciśnieniu wilgoć zawarta w powietrzu odparowuje i instalacja zostaje osuszona. W trakcie próżniowania układu istotne znaczenie ma czas jej trwania oraz temperatura zewnętrzna. Im niższa temperatura na zewnątrz tym niższe ciśnienie należy osiągnąć w instalacji i czas próżni się wydłuża.
W przypadku układów o długości instalacji nie przekraczającej 10 mb czas trwania próżni nie powinien być krótszy niż 60 minut od momentu uzyskania podciśnienia wynoszącego -755 mmHg. Celem próżniowania instalacji nie jest samo uzyskanie podciśnienia (jak błędnie twierdzą niektórzy instalatorzy) tylko jego utrzymanie przez dłuższy czas tak aby wilgoć miała czas odparować. Poprawne wykonanie próżni ma znaczenie dla późniejszej trwałości klimatyzatora. Wilgoć pozostała w układzie chłodniczym wchodzi w reakcję z olejem tworząc kwaśne środowisko, które wchodząc w reakcje z olejem sprężarkowym powoduje uszkodzenie uzwojeń wewnętrznych sprężarki. Dodatkowym minusem jaki może powodować wilgość w instalacji jest zamarzanie w elementach rozprężnych takich jak kapilara, zawór rozprężny, a w dzisiejszych ukladach inwertrowych – elektronicznych zaworów rozprężnych (EXV).

Wykonanie połączeń elektrycznych:

W trakcie wykonywania próżni mamy sporo czasu aby wykonać podłączenia elektryczne w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej. Dobrze jest jeśli klimatyzator jest podłączony w rozdzielni elektrycznej do oddzielnego zabezpieczenia elektrycznego typu C. Przed wykonaniem prac elektrycznych koniecznie należy zapoznać się ze schematem podłączenia znajdującym się w instrukcji montażu, bądź umieszczonym na obudowie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, tak aby zgodnie z nim dokonać podłączeń.

Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym:

Po poprawnym wykonaniu próżni można przystąpić do napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym. W przypadku klimatyzatorów typu split jednostki zewnętrzne fabrycznie napełnione są czynnikiem w ilości odpowiedniej dla określonej przez producenta długości rurociągu cieczowego. Przykładowo jeśli mamy układ o długości instalacji 30 mb, a producent określa, że powyżej długości 10mb instalację należy dopełnić czynnikiem, to w pierwszej kolejności należy określić ilość dodatkowego czynnika chłodniczego i dopełnić go przed otwarciem zaworów w jednostce zewnętrznej. Ilość czynnika przypadająca na każdy dodatkowy metr jest zależna od wydajności układu, a co za tym idzie od średnicy rurociągu cieczowego. I tak dla średnicy ¼” ilość dodatkowego napełnienia wynosi 20g/mb. W tym przypadku powyższą instalację należy dopełnić czynnikiem w ilości 400g. Po uzupełnieniu dodatkowej ilości czynnika można całkowicie otworzyć zawory odcinające w jednostce zewnętrznej i przystąpić do uruchomienia .

Uruchomienie klimatyzatora:

Klimatyzator uruchamiamy pilotem zdalnym i ustawiamy tryb pracy na chłodzenie. Po uruchomieniu kontrolujemy wskazania ciśnień na manometrach podłączonych do zaworu serwisowego klimatyzatora. Ciśnienie mierzone przez manometr w trakcie pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia, jest ciśnieniem ssania. Dla czynnika R410 A, w poprawnie działającym klimatyzatorze, powinno wynosić około 7.5 bar, co odpowiada temperaturze odparowania czynnika chłodniczego +2 °C. Dodatkowo termometrem można sprawdzić temperaturę powietrza nawiewanego przez jednostkę wewnętrzną, która powinna wynosić bezpośrednio na nawiewie około 10°C mniej niż temperatura powietrza wpływającego do parownika. Temperatura na sterowniku powinna być ustawiona na wartość o około 5-6°C niższą niż temperatura na zewnątrz, tak aby korzystanie z klimatyzatora nie powodowało problemów zdrowotnych.

Podsumowanie:

Poprawnie zamontowany klimatyzator powinien służyć użytkownikowi przez długie lata. Bezwzględnie należy pamiętać o przeglądach oraz konserwacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów zalecane są 2 razy w ciągu roku, najlepiej w miesiącach marzec / kwiecień i sierpień lub 4 razy w roku w przypadku pomieszczeń serwerowni i monitoringu, gdzie wymagana jest praca całoroczna urządzenia. Częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji urządzeń. Jest to niezbędne ze względów zdrowotnych użytkowników, prawidłowej pracy układu i dla zachowania gwarancji na urządzenie.

Każde urządzenie pozostawione bez opieki na dłuższy czas spowoduje więcej szkód niż pożytku. Wielokrotnie spotykaliśmy się z zaniedbanymi urządzeniami, doprowadzenie których do stanu prawidowej pracy kosztowało użytkownika sporo nerwów i pieniędzy. Prowadzenie serwisu, nie tylko w okresie gwarancyjnym urządzenia, zapewni prawidłową pracę urządzenia, użytkownikom zdrowe i komfortowe warunków pracy oraz niskie koszty ekspolatacyjne.

Oferta firmy

Krótka oferta firmy AW-KLIMA

 

klimatyzacja precyzyjna

Systemy do zadań specjalnych – to nic innego jak klimatyzacja precyzyjna. Większość klientów zadaje sobie pytanie co to takiego? To rozwiązania pozwalające na dokładne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością pomieszczeń, w których działają wymagające szczególnych warunków urządzenia komputerowe, telekomunikacyjne, itp. Najczęściej wykorzystuje się ją w różnego rodzaju serwerowniach, UPS-ach i innych miejscach, gdzie konieczne jest stałe i staranne regulowanie temperatury oraz wilgotności powietrza.

 

Montaż i serwis systemów VRF i GHP

Wielu inwestorów i generalnych wykonawców skupia się wyłącznie na cenie usługi wykonania, instalacji lub serwisu, prowadzi to do wielu problemów związanych z jakością wykonanych prac oraz obsługą serwisową. Firmy instalacyjne nie posiadają odpowiednich uprawnień, szkoleń, brakuje im wiedzy oraz doświadczenia. W efekcie powstaje zła koncepcja lub zły projekt instalacji, a urządzenie nie działa prawidłowo

 

Montaż i serwis klimatyzacji

Jednym z powszechnie stosowanych typów systemów są klimatyzatory typu split. Są to układy składające się z dwóch odrębnych części – jednostki zewnętrznej zwanej skraplaczem i jednostki wewnętrznej zwanej parownikiem – połączonych są ze sobą miedzianą instalacją rurową tworzącą zamknięty układ chłodniczy

 

Serwis automatyki

Firma Aw-Klima przygotowuje własne rozwiązania dotyczące sterowania standardowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi lub grzewczymi oraz wykonujemy układy sterowania centralami wentylacyjnymi. Przygotowujemy: systemy pracy naprzemiennej (redundalnej) dla systemów klimatyzacyjnych pracujących dla pomieszczeń technicznych (serwerowni), hotelowe systemy powiązania kontaktronów okiennych, kart hotelowych z systemem klimatyzacji

 

Montaż systemów wentylacyjnych

Jako firma jesteśmy w stanie zaproponować, dostarczyć i zainstalować kompletny system wentylacyjny. Instalacje, których się podejmujemy realizujemy z zachowaniem najwyższej klasy materiałów oraz z zachowaniem wszelakich norm i przepisów.

Dojazd do nas

Czyli gdzie można nas znaleźć

Dane kontaktowe

 • AW-Klima Arkadiusz Wojciechowski
 • +48 506 042 492
 • +48 608 584 076
 • biuro@aw-klima.pl

Dane do faktury

 • AW-Klima Arkadiusz Wojciechowski
 • Ul. Chopina, 05-500 Piaseczno
 • NIP: 955 180 11 14
 • REGON: 015309214

Dane kontaktowe