Menu Sklep

Dział pobierz

Facebook

OFERTA URZĄDZEŃ

VRF i GHP

Czym jest gazowa pompa ciepła GHP

Agregaty GHP czyli Gazowe Pompy Ciepła i typowe agregaty elektryczne, z jakim bardzo często są porównywane, niewiele mają wspólnego. W Gazowej Pompie Ciepła (GHP) układ sprężarkowy w jaki jest wyposażona ta pompa napędzany jest za pomocą silnika spalinowego. Napęd bezpośredni przekazywany jest za pomocą paska zębatego na sprzęgła sprężarki podwieszonej pod silnikiem. Agregat GHP (Gazowej Pompy Ciepła) wyposażony jest w specjalnie skonstruowany silnik na gaz ziemny (możliwość przezbrojenia na LPG bez konieczności modernizacji) charakteryzujący się bardzo niską emisją CO2 i związków NOx oraz wysoką trwałością. Układ pracuje ze zmienną wydajnością posiadając jednocześnie wszelkie cechy systemów elektrycznych VRF.

Agregaty GHP czyli Gazowe Pompy Ciepła i typowe agregaty elektryczne, z jakim bardzo często są porównywane, niewiele mają wspólnego. W Gazowej Pompie Ciepła (GHP) układ sprężarkowy w jaki jest wyposażona ta pompa napędzany jest za pomocą silnika spalinowego. Napęd bezpośredni przekazywany jest za pomocą paska zębatego na sprzęgła sprężarki podwieszonej pod silnikiem. Agregat GHP (Gazowej Pompy Ciepła) wyposażony jest w specjalnie skonstruowany silnik na gaz ziemny (możliwość przezbrojenia na LPG bez konieczności modernizacji) charakteryzujący się bardzo niską emisją CO2 i związków NOx oraz wysoką trwałością. Układ pracuje ze zmienną wydajnością posiadając jednocześnie wszelkie cechy systemów elektrycznych VRF.

Wszystkie systemy VRF zasilane gazem zaprojektowane są tak, aby dawać jak najwyższe wskaźniki niezawodności i trwałości.

Agregat GHP realizuje wysokosprawne ogrzewanie pompą ciepła, której wydajność nie maleje względem temperatury zewnętrznej, nie tracąc swojej wydajności nawet przy -20°C. To oznacza, że oprócz klimatyzacji silnik VRF GHP może stanowić podstawowy system grzewczy budynku, a zaoszczędzone miejsce w kotłowni można przeznaczyć na inne cele.

Zaawansowane systemy VRF GHP zasilane gazem, oferują zwiększenie wydajności i osiągów w całym zakresie. Obecnie do systemu o zwiększonej wydajności można podłączyć nawet do 48 jednostek Zaawansowane systemy VRF GHP zasilane gazem, oferują zwiększenie wydajności i osiągów w całym zakresie. Obecnie do systemu o zwiększonej wydajności można podłączyć nawet do 48 jednostek

Nowe gazowe pompy ciepła firmy Panasonic stanowią idealne rozwiązanie dla projektów, w których występują ograniczenia w zasilaniu elektrycznym.

Agregaty zasilane są gazem LPG lub ziemnym
Łatwość zastosowania dzięki szerokiemu zakresowi wydajności (od 45 do 142 kW)
Praca przy temperaturach zewnętrznych do –20°C bez strat wydajności i bez konieczności odszraniania
Możliwość podłączania do system pełnego typoszeregu jednostek wewnętrznych i sterowników z serii ECOi firmy Panasonic
Urządzenia typu GHP firmy Panasonic można również podłączać do wodnych, wymienników ciepła (WHE) co pozwala na schładzanie i podgrzewanie wody jako medium.
Unikalny sposób sterowania temperaturą nawiewanego powietrza w jednostkach wewnętrznych, pozwalający na unikanie stosowania temperatur zbyt niskich.
Sterowanie temperaturą nawiewanego powietrza, zapewniające maksymalny komfort.

Problemy z zasilaniem?
eliminuje lub redukuje wielkość kotłowni

działa na gazie ziemnym lub LPG i potrzebuje tylko jednej fazy zasilania elektrycznego
redukuje koszty doprowadzenia energii elektrycznej do systemu klimatyzacji
redukuje obciążenie sieci elektrycznej budynku, szczególnie w okresach wzmożonej konsumpcji elektrycznej
eliminuje lub redukuje wielkość kotłowni

Charakterystyka

Wszystkie modele są wyposażone w wysokiej klasy wymiennik powietrza powiązany z wymiennikiem ciepła z silnika spalinowego, aby osiągnąć wysokoefektywną pracę, który jednocześnie sprawia, że jest to najbardziej energooszczędne rozwiązanie na rynku. Dzięki wbudowanemu wymiennikowi Freon/płyn chłodniczy, w bardzo krótkim czasie uzyskujemy wysoką wartość cieplną czynnika chłodniczego, w przeciwieństwie do tradycyjnych pomp ciepła opartych o systemy VRF.

System GHP VRF charakteryzuje się najniższą emisję tlenku azotu: 66% poniżej standardu. Panasonic GHP oferuje zupełnie nowy, nisko-kaloryczny system spalania wykorzystujący kontrolowane sprzężenie zwrotne powietrza z paliwem, zapewniając tym samym redukcją emisji NO do stale niskiej wartości.

Panasonic GHP dostarcza szybkie i wydajne chłodzenie/grzanie oraz zwiększa sprawność przy niższej temperaturze zewnętrznej poprzez efektywne odzyskiwanie ciepła z układu chłodzenia silnika. Odzyskiwane ciepło z silnika i spalin nie tylko może zapewnić podgrzewanie ciepłej wody użytkowej czy basenu, ale również sprawia, że w gazowej pompie ciepła nie występuje cykl odszraniania, co zapewnia ciągłe, 100% działanie funkcji grzania w różnych warunkach pogodowych, w temperaturze powietrza na zewnątrz do -20°C. W agregacie GHP wyposażonym w wymiennik do odzysku ciepła w czasie działania w trybie chłodzenia i grzania, ciepło z silnika podgrzewa wodę nawet do 75°C (przy Tz > 7°C). Co daje nam w ciągu 1 h odzyskanie ciepła w ilości około 25 kW. Taki agregat oprócz standardowej funkcji w postaci chodzenia oraz ogrzewania realizuje przygotowania C.W.U na potrzeby budynku. Proces ten jest kolejnym powodem dla którego inwestorzy tak chętnie stosują agregat GHP na potrzeby swoich budynków.

Z zaawansowanym konstrukcyjnie wymiennikiem ciepła, nowy system GHP oferuje zwiększenie wydajności, redukcję kosztów eksploatacyjnych i bezawaryjną pracę.

Układy GHP mogą być podłączone do zewnętrznych wymienników WHE i za ich pomocą dostarczać wodę lodową lub ciepło technologiczne. Wymiennik można podłączyć do agregatu GHP bezpośrednio lub włączyć w istniejącą instalację freonową system VRF (układ mieszany). System może być sterowany za pomocą systemu BMS we wszystkich możliwych protokołach dostępnych na rynku (LON Works, BacNet, Modbus) lub poprzez dostarczony przez Panasonic panel kontrolny, z punktami ustawiania chłodzenia wody w zakresie od -15°C do 15°C i punktami ustawienia grzania wody w zakresie od 25°C do 55°C.

W trybie ogrzewania poniżej 7°C na zewnątrz, ciepło z układu chłodzenia silnika kierowane jest na wymiennik zewnętrzny o specjalnej konstrukcji. Poprzez podwójny wymiennik zewnętrzny oprócz czynnika chłodniczego przepływa ciecz chłodnicza silnika podwyższając oraz utrzymując stałą temperaturę wymiennika zewnętrznego. W ten sposób zredukowano co zera cykle odszraniania, tak powszechnie obecne w standardowych systemach VRF. Dzięki temu jednostka zewnętrzna uzyskuje pełną, 100% sprawność pompy ciepła, niezależnie od temperatury zewnętrznej, produkując nieprzerwanie ciepło docierające do jednostek wewnętrznych.

 • 1) Wydajność grzewcza (%)
 • 2) Gazowa pompa ciepła (dotyczy modeli o mocy 16 i 20 KM)
 • 3) Elektryczna pompa ciepła
 • 4) Wydajność grzewcza (%)

 • 1) Temperatura wewnętrzna [°C]
 • 2) Gazowa pompa ciepła
 • 3) Elektryczna pompa ciepła
 • 4) Oś czasu (dla takiego samego obciążenia)

 • Jednofazowe zasilanie agregatów i jednostek wewnętrznych.
 • Opcjonalnie zasilanie w chłód i ciepło central wentylacyjnych zarówno z wymiennikami freonowymi, jak i wodnymi.
 • Wodny wymiennik ciepła pozwalający na dostarczanie ciepła i chłodu do: grzejników panelowych, ogrzewania płaszczyznowego w tym podłogowego, klimakonwektorów, central energetycznych, belek chłodniczych i innych.
 • System nie wymaga inwestowania w kosztowne odwierty dolnego źródła ciepła.

Połączenie dwóch agregatów w jeden układ chłodniczy (zwiększenie mocy do 142 kW) pozwala na ciągłą pracę systemu nawet podczas serwisowania. Ponadto automatyka redukuje czas pracy sprężarek co wydłuża okresy pomiędzy serwisami. Dzięki temu są zapewnione bezpieczeństwo, komfort i niższe koszty eksploatacyjne.

1. Obwód czynnika gazowego / Obwód czynnika ciekłego / 3. Zawór 4-kierunkowy / 4.Wymiennik ciepła / 5. Separator oleju / 6. Czujnik poziomu oleju / 7. Sprężarka / 8. Elektroniczny zawór sterujący / 9. Jednostki zewnętrzne / 10. Jednostki wewnętrzne

 • Oszczędność energii osiągana poprzez dobór wydajności
 • Funkcja programu wyrównującego

 

Oszczędność energii osiągana jest za pomocą funkcji odpowiedniego rozdziału obciążeń, która umożliwia efektywną pracę urządzeń poprzez koncentrację wydajności chłodniczej/grzewczej w jednej jednostce zewnętrznej i wyłączanie drugiej jednostki zewnętrznej. W porównaniu do urządzeń konwencjonalnych o podobnym współczynniku COP, funkcja ta umożliwia oszczędzanie energii i obniżenie kosztów eksploatacji, szczególnie w okresach pracy z obciążeniem częściowym, takich jak wiosna i jesień.

1. Dotychczas / 2. System W-Multi / 3. Obciążenie ok. 10 KM (8 h pracy) / 4. STOP / 5. Całkowity czas pracy: 16 godzin / 6. Całkowity czas pracy: 8 godzin

 • Funkcja manualnego wzajemnego zastępowania urządzeń umożliwiająca brak przestojów systemu podczas przeglądów
 • Możliwość dokonywania przeglądów w dni robocze dzięki możliwości utrzymania pracy systemu podczas przeglądu
 • Funkcja automatycznego wzajemnego zastępowania urządzeń umożliwiająca ciągłą pracę systemu

W przypadku wyłączenia jednej z jednostek zewnętrznych, funkcja automatycznego zastępowania urządzeń natychmiast uruchomi drugą jednostkę i zapewni utrzymanie pracy systemu. Na czas przeglądu, jednostkę zewnętrzną można odciąć od systemu, zamykając znajdujący się w niej zawór. Druga jednostka zewnętrzna zapewni ciągłą pracę systemu.

1. Dotychczas / 2. System W-Multi / 3. Przestoje systemu podczas przeglądów / 4. Praca ciągła podczas przeglądów / 5. Urządzenie wymagające przeglądu (przeglądy w dni wolne) / 6. Urządzenie wymagające przeglądu (przeglądy w dni robocze) / 7.Urządzenie zapasowe


• Zwiększona trwałość systemu dzięki funkcji włączania sekwencyjnego

Funkcja włączania sekwencyjnego, polegająca na uruchamianiu w pierwszej kolejności jednostki zewnętrznej o mniejszej liczbie przepracowanych godzin, pozwala na wyrównywanie godzin pracy poszczególnych jednostek. Wydłuża to okresy między przeglądami lub wymianą urządzeń.Przykład funkcji włączania sekwencyjnego

 

1. Godziny pracy: 2100 h (jednostka 1), 2050 h (jednostka 2) / 2.Rozruch systemu Działa tylko jednostka 2 / 3.Godziny pracy: 2100 h (jednostka 1), 2053 h (jednostka 2) Wzrost obciążenia Działają jednostki 1 i 2 / 4. Godziny pracy: 2105 h (jednostka 1), 2058 h (jednostka 2) Spadek obciążenia Działa tylko jednostka 2 / 5. Uśrednianie godzin pracy

• Dzięki zastosowaniu wspólnego orurowania głównego, koszt instalacji i czas jej wykonania zostały znacznie obniżone

Poprzez podłączenie całego orurowania koniecznego dla wszystkich jednostek wewnętrznych do wspólnego obiegu głównego w każdym systemie, liczba rur została zmniejszona o połowę*, co doprowadziło do uproszczenia instalacji. Ponadto przestrzeń zajmowaną przez orurowanie w pionach instalacyjnych można zmniejszyć o 2/3*. Połączenie całego orurowania niezbędnego dla wszystkich jednostek zewnętrznych w jeden obieg w ramach każdego systemu (liczba rur zmniejszona o połowę).

• System o mocy ok. 40 KM (2 jednostki po 20 KM)Przykład systemu o mocy ok. 40 KM 1. Dotychczas / 2. System W-Multi

Oferta firmy

Krótka oferta firmy AW-KLIMA

 

klimatyzacja precyzyjna

Systemy do zadań specjalnych – to nic innego jak klimatyzacja precyzyjna. Większość klientów zadaje sobie pytanie co to takiego? To rozwiązania pozwalające na dokładne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością pomieszczeń, w których działają wymagające szczególnych warunków urządzenia komputerowe, telekomunikacyjne, itp. Najczęściej wykorzystuje się ją w różnego rodzaju serwerowniach, UPS-ach i innych miejscach, gdzie konieczne jest stałe i staranne regulowanie temperatury oraz wilgotności powietrza.

 

Montaż i serwis systemów VRF i GHP

Wielu inwestorów i generalnych wykonawców skupia się wyłącznie na cenie usługi wykonania, instalacji lub serwisu, prowadzi to do wielu problemów związanych z jakością wykonanych prac oraz obsługą serwisową. Firmy instalacyjne nie posiadają odpowiednich uprawnień, szkoleń, brakuje im wiedzy oraz doświadczenia. W efekcie powstaje zła koncepcja lub zły projekt instalacji, a urządzenie nie działa prawidłowo

 

Montaż i serwis klimatyzacji

Jednym z powszechnie stosowanych typów systemów są klimatyzatory typu split. Są to układy składające się z dwóch odrębnych części – jednostki zewnętrznej zwanej skraplaczem i jednostki wewnętrznej zwanej parownikiem – połączonych są ze sobą miedzianą instalacją rurową tworzącą zamknięty układ chłodniczy

 

Serwis automatyki

Firma Aw-Klima przygotowuje własne rozwiązania dotyczące sterowania standardowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi lub grzewczymi oraz wykonujemy układy sterowania centralami wentylacyjnymi. Przygotowujemy: systemy pracy naprzemiennej (redundalnej) dla systemów klimatyzacyjnych pracujących dla pomieszczeń technicznych (serwerowni), hotelowe systemy powiązania kontaktronów okiennych, kart hotelowych z systemem klimatyzacji

 

Montaż systemów wentylacyjnych

Jako firma jesteśmy w stanie zaproponować, dostarczyć i zainstalować kompletny system wentylacyjny. Instalacje, których się podejmujemy realizujemy z zachowaniem najwyższej klasy materiałów oraz z zachowaniem wszelakich norm i przepisów.

Dojazd do nas

Czyli gdzie można nas znaleźć

Dane kontaktowe

 • AW-Klima Arkadiusz Wojciechowski
 • +48 506 042 492
 • +48 608 584 076
 • biuro@aw-klima.pl

Dane do faktury

 • AW-Klima Arkadiusz Wojciechowski
 • Ul. Chopina, 05-500 Piaseczno
 • NIP: 955 180 11 14
 • REGON: 015309214

Dane kontaktowe